Årsrapport 16/17
Ledelsesberetning

Vi skal være mere generøse

I Deloitte er det vores fornemste opgave at tage et ansvar i samfundet, at hjælpe vores kunder med at skabe en bæredygtig forretning og tilbyde vores talenter en af Danmarks bedste arbejdspladser. 

Anders Vad Dons, CEO & partner, fortæller om et år med succes under forandring og forventninger til næste år.

”Verden er blevet mindre og vores kunder opererer i stigende grad på en global scene. Det forpligter. Og vi skal dyrke de muligheder, der ligger i et internationalt samarbejde.”
Anders Vad Dons, CEO & partner
Resultater

Vækst over hele linjen

Stiller vi skarpt på Danmark, kan vi igen i år præsentere et stærkt regnskab, der viser en omsætning på 3,1 milliarder kr. og 9% vækst. Revisionsforretningen har undergået stor forandring inden for digitalisering og resultatet viser, at vi har formået at fastholde vores markedsandel.

+9%

Væksttal inden for forretningsområder:

Audit & Assurance
0%
Consulting
20%
Tax & Legal
8%
Financial Advisory
8%
Risk Advisory
34%

Consulting har oplevet stor vækst, særligt inden for digitale ydelser, transformationer og strategiplanlægning. Risk Advisory vokser kraftigt og har et enormt potentiale grundet de stigende krav til IT-sikkerhed og bekæmpelse af cyberkriminalitet. Samtidig har Tax & Legal vist stor vækst, og Financial Advisory med M&A viser igen i år et rekordresultat.

Strategi

S2020 status: Rejsen mod en position som ubestridt markedsleder

Deloittes globale strategi frem mod 2020 tager udgangspunkt i aspirationen om at være ubestridt markedsleder inden for revision og rådgivning. Aspirationen tager sit udspring i vores formål om Impact that matters – for vores kunder, medarbejdere og samfundet.

Strategien bygger på fire hjørnesten:

 

Ubestridt markedsleder

Klik på pilene for mere information

Lokal tilstedeværelse, globalt team

Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma med et stærkt globalt netværk. Sidste år blev vi integreret som ét medlemsfirma med vores nordiske kollegaer og 1. juni 2017 er vi indgået i et styrket nordvesteuropæisk samarbejde, hvor også England, Holland, Belgien og Schweiz indgår. Samme udvikling sker globalt i Deloitte og afspejler vores kunders virkelighed.

Digital Agenda

Eksperter og futurister viser vejen

Impact that matters

Impact that matters

Impact for kunder

Digitalisering og globalisering påvirker vores kunder i dag, og de efterspørger holistisk tænkende rådgivere, som kan hjælpe dem lykkes på flere parametre. I det seneste år har vi derfor haft et særligt fokus på:

  • Global og regional integration, hvor et tættere samarbejde globalt og direkte adgang til kompetence- og innovationscentre giver os bedre muligheder for at servicere vores kunder globalt. 
  • Nye alliancer og samarbejder for at styrke forretningsudvikling og kunne servicere kunderne på flere parametre. Et særlig fokus her har været på nye alliancer inden for digitalisering, herunder Apple, Amazon, SAP og Salesforce.
  • Innovation, så vi sikrer, at Deloitte er på forkant med digitaliseringen og står i spidsen for nye løsninger og initiativer, der skal hjælpe kunderne til at skabe vækst og en bæredygtig forretning.
Mærsk
Global mobilitet med et skarpt øje for lovens rammer

Som verdensomspændende konglomerat er A.P. Møller Mærsk afhængig af en høj grad af medarbejdermobilitet over hele kloden. For at sikre en ensartet tilgang til compliance i forbindelse med ind- og udstationering har A.P. Møller Mærsk haft brug for en global mobility tax partner, som kunne forankre og centralisere deres mobility program – en partner som kunne tilbyde simple løsninger og fleksibilitet i en yderst kompleks kontekst. Den partner er Deloitte.

Topdanmark
Trin for trin tilgang til digital transformation

Topdanmark anvender robotics og machine learning til at håndtere de mest simple kundeopgaver. Det har resulteret i, at man 2016 alene har klaret 67.000 kundesager uden menneskelig involvering. Mens Topdanmark høster gevinsterne ved optimerede processer, oplever kunderne mere effektiv kundeservice og kortere sagsbehandlingstid. Hvor første skridt på Topdanmarks digitaliseringsrejse har været at implementere robotics, er næste skridt at eksperimentere med kunstig intelligens som støttefunktion til eksisterende processer. Teknologien bliver klogere i takt med brugen og har til formål at gøre det nemmere for kunderne at foretage skadesanmeldelse og modtage hurtige svar.

Impact for medarbejdere

Vores ledere, talenter og teams er de drivende kræfter, som skaber nye løsninger, servicerer vores kunder og udvikler markedet med høj intelligens, stærkt engagement og en smittende passion for at gøre en forskel.

 

Medarbejdere

2741
Universum 5. plads

Forfremmelser

Partnere

38
Directors

55
Senior Managers

75
Managers

152

 

* Universum, Business/Commerce student 2017

 

I år har vi introduceret Leading Performance – en ny tilgang til performance management, der sætter rammerne for en kultur og adfærd præget af udvikling og læring samt løbende feedback. Leading Performance sætter fokus på medarbejdernes individuelle kompetencer, karrieremæssige mål og uforløst potentiale og hjælper dem på rette vej i samspil med forskellige teams. Diversitet er højt prioriteret i Deloitte.

Med Leading performance fokuserer vi på ledelsesindsatsen, hvor den har størst effekt i tæt dialog med vores talenter. Det handler om at give den daglige samtale energi, perspektivering og forventningsafstemning. 

Diversitet og inklusion er højt prioriteret i Deloitte og kommer både kunder, talenter og forretning til gode. Vi tror på, at det driver bedre beslutninger, mere innovation og et højere engagement. Derfor arbejder vi målrettet med at få en endnu mere inkluderende kultur og har i år søsat to ambitiøse initiativer målrettet køn og unge familier.

Impact i samfundet

Deloitte har et samfundsansvar, og vi skal være mere generøse med at give tilbage til samfundet.

Derfor har vi søsat initiativet Small Great Nation i samarbejde med Kraka for at stille skarpt på, hvad Danmark skal leve af i fremtiden og styrke Danmarks position inden for vækst, digitalisering og globalisering.

 

 

 

Deloitte arbejder desuden aktivt med FN’s bæredygtighedsmål (SDG), der har til formål at skabe mere bæredygtige løsninger i fremtiden inden for bl.a. klima, ligestilling, vækst og innovation. Udover ønsket om at fremme bæredygtighed i Deloittes egen forretning, rådgiver vi private og offentlige kunder om at inkorporere relevante SDG-mål i deres strategi.

 

 

UNLEASH er et initiativ under SDG’erne og har til formål at samle 1000 talenter fra hele verden til et mini-Davos, der fandt sted første gang i Danmark i august 2017. Deloitte er aktiv partner i projektet sammen med andre virksomheder, fonde og organisationer. Målet er, at de unge talenter sammen skal udvikle løsninger på fremtidens problemer og udfordringer på verdensplan.

Download den fulde version af årsrapporten
Klik her